GIÁO DỤC-Y TẾ
BCĐ phòng chống dịch COVID-19 phường tổ chức Tiêm trả mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca trên địa bàn phường Trần Phú.
29/11/2021 08:30:25

BCĐ phòng chống dịch COVID-19 phường tổ chức Tiêm trả mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca trên địa bàn phường Trần Phú.

Căn cứ kế hoạch số 442/KH-BCĐ ngày 26/11/2021 của BCĐ phòng chống dịch TP Hải Dương về việc cấp phát vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca được Thành Phố cấp đợt 90,91,92;

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Phường Trần Phú xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca được phân bổ trên địa bàn phường.

* Chỉ định tiêm

Tiêm cho những người từ 18 tuổi trở lên, có chỉ định tiêm theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

 
 

      * Đối tượng tiêm

Tiêm trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 vắc xin cùng loại, đảm bảo khoảng cách thời gian giữa mũi 1 và mũi 2 từ 4 tuần trở lên; không tiêm chủng cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 nhưng bị phản ứng nặng sau tiêm chủng.

 

* Địa điểm tiêm chủng:

+ Tại Trạm y tế phường Trần Phú - số 76 phố Tuy Hòa .

+ Thời gian: 2 ngày 28,29/11/2021.

 

* Giao Trạm y tế phường: Tổ chức tiêm chủng tại Trạm y tế cho các đối tượng cần thận trọng trong tiêm chủng qui định tại tiểu mục 2, mục II, Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; các đối tượng khác theo chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch phường .

 

* Hướng dẫn chi tiết trong thực hiện tiêm chủng :

+ Công tác tổ chức tiêm chủng: Thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải thực hiện nghiêm túc theo các quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Công văn 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Đồng thời phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định khác về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế và của tỉnh.

 

+ Công tác khám sàng lọc trước tiêm: Thực hiện theo Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 1641
Trước & đúng hạn: 1636
Trễ hạn: 5
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:17/08/2022 11:34:04)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TRẦN PHÚ - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0988172466 - 0395745677

Email: ngatrung84@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0