GIÁO DỤC-Y TẾ
BCĐ phòng chống dịch COVID-19 phường phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thành phố tổ chức Tiêm vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty (Pfizer) tại trường THPT Hồng Quang.
23/11/2021 11:16:29

BCĐ phòng chống dịch COVID-19 phường phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thành phố tổ chức Tiêm vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty (Pfizer) tại trường THPT Hồng Quang.

 

   Căn cứ kế hoạch số 435/KH-BCĐ ngày 22/11/2021 của BCĐ phòng chống dịch bệnh CoVid-19 Thành phố Hải Dương về triển khai tiêm vắc xin phòng CoVid-19 cho học sinh trường PTTH Hồng Quang.

* Đối tượng: Học sinh trường THPT Hồng Quang: 1.542 học sinh.

+ Khối lớp 10: 514;

+ Khối lớp 11: 524;

+ Khối lớp 12: 504.

Lưu ý:

+ Trẻ đang theo theo học tại trường THPT Hồng Quang từ 18 tuổi trở lên mà chưa được được tiêm vắc xin COVID-19 thì cũng thuộc đối tượng tiêm.

+ Không tiêm cho các đối tượng đã tiêm bất kỳ vắc xin nào trong vòng 15 ngày tính đến thời điểm tiêm COVID-19 lần này.

* Thời gian triển khai:

+ Khối lớp 12: Từ 7h30’ đến 11h00’ ngày 23/11/2021;

+ Khối lớp 11: Từ 13h00’ đến 16h00’ ngày 23/11/2021;

+ Khối lớp 10: Từ 13h00’ đến 16h00’ ngày 24/11/2021.

+ 100 trường hợp học sinh thuộc diện F1 đã hoàn thành cách ly tập trung tổ chức tiêm vào thời gian cuối kế hoạch tiêm.

 

* Địa điểm tiêm chủng:

+ Tại trường THPT Hồng Quang.

 

* BCĐ phòng chống dịch COVID-19phường: Xây dựng phương án cụ thể, phù hợp với địa điểm tiêm chủng, số lượng đối tượng tiêm chủng tại trường THPT Hồng Quang đảm bảo giãn cách. Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố điều động nhân lực thành lập Đội tiêm chủng tại điểm tiêm chủng lưu động trường THPT Hồng Quang, phân công nhiệm vụ cụ thể đồng thời bố trí tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại đơn vị theo phân bổ số lượng vắc xin phòng COVID-19 của Ban Chỉ đạo thành phố (theo phương án 248a/BCĐ ngày 06/8/2021 của BCĐ thành phố). 

* Hướng dẫn chi tiết trong thực hiện tiêm chủng :

- Thiết lập điểm tiêm chủng lưu động tại trường THPT Hồng Quang tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trường THPT Hồng Quang.

- Thành lập 04 đội tiêm chủng đảm bảo mỗi buổi tiêm cho 01 khối lớp. Nhân lực gồm:

+ Khu vực đón tiếp, khai báo y tế: 04 bàn (04 cán bộ y tế, 04 giáo viên nhà trường hoặc lực lượng hỗ trợ);

 

+ Khu vực Khám sàng lọc: 04 bàn (04 bác sỹ; 04 điều dưỡng);

 

+ Khu vực tiêm vắc xin: 02 bàn tiêm (04 Điều dưỡng tiêm vắc xin);

 

+ Khu vực theo dõi sau tiêm và ghi trả phiếu xác nhận tiêm vắc xin: 03 khu vực (mỗi khu vực 02 cán bộ y tế; 02 giáo viên hoặc lực lượng hỗ trợ).

 

+ Khu vực nhập thông tin đối tượng được tiêm chủng lên hệ thống hồ sơ sổ sức khỏe điện tử tại các buổi tiêm chủng: 03 bàn (mỗi bàn 01 giáo viên và 01 máy tính kết nối Internet để phục vụ công tác nhập liệu; 01 bán bộ Trung tâm Y tế hướng dẫn hỗ trợ việc nhập thông tin).

- Thành lập 01 đội xử lý phản vệ tại chỗ (01 Bác sĩ và 01 điều dưỡng); Thành lập 01 đội cấp cứu lưu động (01 Bác sĩ; 01 điều dưỡng và 01 xe cứu thương).

* Yêu cầu các đối tượng được tiêm chủng cài đặt phần mềm “Smart Hải Dương” và cập nhật thông tin và “Sổ sức khỏe điện tử” trong phần mềm “Smart Hải Dương” trước khi đến tiêm mũi 2

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 1659
Trước & đúng hạn: 1654
Trễ hạn: 5
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:17/08/2022 12:43:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TRẦN PHÚ - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0988172466 - 0395745677

Email: ngatrung84@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0