GIÁO DỤC-Y TẾ
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ FO TẠI NHÀ
21/02/2022 08:37:21

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ
BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ FO TẠI NHÀ
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 1641
Trước & đúng hạn: 1636
Trễ hạn: 5
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:17/08/2022 10:29:38)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TRẦN PHÚ - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0988172466 - 0395745677

Email: ngatrung84@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0