CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và giới thiệu nhân sự bổ sung cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
15/12/2021 12:00:00

Ban Chấp hành Đảng bộ phường tổ chức các Hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và giới thiệu nhân sự bổ sung cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ phường năm 2021. Sáng ngày 15/12/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ phường tổ chức các Hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và giới thiệu nhân sự bổ sung cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Ban Tổ Chức Thành ủy; đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Trưởng các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị phường; Công chức chuyên môn; Các đồng chí Bí thư trực thuộc Đảng bộ phường. Hội nghị đã thực hiện đảm bảo các quy trình về rà soát, bổ sung quy hoạch theo đúng Hướng dẫn, các chức danh được giới thiệu quy hoạch đều đạt tỷ lệ phiếu đồng ý giới thiệu trên 96%; Hội nghị cũng thực hiện các bước theo quy trình giới thiệu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 ở cơ cấu Ban chỉ huy quân sự phường, số phiếu đồng ý giới thiệu ở các hội nghị đều đạt 100%.

 

Việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cán bộ lãnh đạo quản lý nhắm tạo nguồn cán bộ dồi dào làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Bổ sung cấp cấp ủy đảm bảo ổn định bộ máy cấp ủy. Từ đó phát huy được sức mạnh trí tuệ của tập thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII đã đề ra.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 654
Trước & đúng hạn: 654
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/04/2023 00:34:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TRẦN PHÚ - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0988172466 - 0395745677

Email: ngatrung84@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 12
Tất cả: 191,695