LỊCH LÀM VIỆC
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG
09/11/2022 08:20:41

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG

(Từ ngày 07 tháng 11 năm 2022 đến ngày 11 tháng 11 năm 2022)

Lãnh đạo

Thời gian

B. Nguyễn Thị Thu Hà

Chủ tịch UBND

Ô. Nguyễn Anh Tuấn

Phó CTUBND

Thứ Hai

07/11/2022

Sáng

8.00 họp HN liên tịch kỳ họp HĐNDP

Trực tiếp dân

Trực tiếp dân

Chiều

14.00 làm việc giải quyết các ý kiến liên quan đến NVH khu 3

Trực tiếp dân

Thứ Ba

08/11/2022

Sáng

7.30 khám sơ tuyển NVQS

Trực tiếp dân

Chiều

Làm việc với khu dân cư 6

Trực tiếp dân

Thứ Tư

09/11/2022

Sáng

8.00 họp BTV mở rộng

Trực tiếp dân

8.00 họp BTV mở rộng

Trực tiếp dân

Chiều

Trực tiếp dân

Trực tiếp dân

Thứ Năm

10/11/2022

Sáng

Làm việc với Chi cục thuế thành phố

Trực tiếp dân

Chiều

Trực tiếp dân

Trực tiếp dân

Thứ Sáu

11/11/2022

Sáng

8.00 họp đánh giá CBCC năm 2022

8.00 họp đánh giá CBCC năm 2022

Chiều

Trực tiếp dân

Trực tiếp dân

Thứ Bảy

12/11/2022

Sáng

   

Chiều

   

Chủ nhật

13/11/2022

Sáng

   

Chiều

   

* Lịch công tác có thể thay đổi do trùng với Lịch triệu tập của cấp trên.

* Đ/c PCT UBND, công chức chuyên môn căn cứ vào lịch công tác để chủ động sắp xếp công việc và báo cáo, trình ký hồ sơ thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành mình.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 101
Trước & đúng hạn: 101
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/02/2023 15:32:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TRẦN PHÚ - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0988172466 - 0395745677

Email: ngatrung84@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0