THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Về việc khởi công thi công gói thầu số 06: Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị công trình: Cải tạo trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND phường Trần Phú, thành phố Hải Dương
13/10/2022 12:00:00

THÔNG BÁO

Về việc khởi công thi công gói thầu số 06: Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị công trình: Cải tạo trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

Căn cứ Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 25/05/2022 của UBND thành phố Hải Dương về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND phường Trần Phú, thành phố Hải Dương.

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 28/09/2022 của UBND phường Trần Phú về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thi công xây dựng + Lắp đặt thiết bị công trình: Cải tạo trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND phường Trần Phú, thành phố Hải Dương.

UBND phường Trần Phú, thành phố Hải Dương thông báo:

     1. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng và Công nghiệp Tân Quang.

            - Thời gian thực hiện thi công công trình: 180 ngày (Một trăm tám mươi ngày).

- Thời gian bắt đầu khởi công công trình: ngày 06 tháng 10 năm 2022.

2. Giao công chức Văn hóa thông tin thể dục thể thao, Trưởng Đài truyền thanh thông báo thông tin khởi công công trình trên hệ thống loa truyền thanh của phường và các khu dân cư; trang thông tin điện tử của phường để các tổ chức, cá nhân và nhân dân được biết.

3. Công ty TNHH Xây dựng và Công nghiệp Tân Quang (Nhà thầu thi công) chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị vật tư kết hợp cùng Chủ đầu tư, Quản lý dự án, Tư vấn giám sát và các bên có liên quan để triển khai thi công công trình đúng tiến độ đề ra.

4. Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đông A (Tư vấn giám sát) có trách nhiệm phối hợp cùng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố và Chủ đầu tư giám sát quá trình thi công thực hiện công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ an toàn và vệ sinh môi trường.

Nhận được Thông báo này yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về UBND phường Trần Phú, Ban QLDA đầu tư xây dựng cơ bản thành phố để kịp thời giải quyết./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 255
Trước & đúng hạn: 255
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 14:39:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TRẦN PHÚ - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0988172466 - 0395745677

Email: ngatrung84@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0