GIÁO DỤC-Y TẾ
BCĐ phòng chống dịch COVID-19 phường tổ chức Tiêm trả mũi 2 và tiêm bổ sung, liều nhắc vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty (Pfizer) trên địa bàn phường Trần Phú.
13/02/2022 03:05:05

BCĐ phòng chống dịch COVID-19 phường tổ chức Tiêm trả mũi 2 và tiêm bổ sung, liều nhắc vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty (Pfizer) trên địa bàn phường Trần Phú.

 

Căn cứ kế hoạch số số 338/KH-BCĐ ngày 10/2/2022 của BCĐ phòng chống dịch bệnh CoVid-19 Thành phố Hải Dương về triển khai tiêm vắc xin phòng CoVid-19 Comirnaty ( Pfizer ) được Bộ Y tế cấp đợt 114,115,116 và 123.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Trần Phú đã tổ chức Tiêm trả mũi 2 tiêm bổ sung, liều nhắc vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty (Pfizer) cho những người tiêm ngày 12/10/2021 trên địa bàn phường.

* Chỉ định tiêm Tiêm: cho những người từ 18 tuổi trở lên, có chỉ định tiêm theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

 

* Đối tượng tiêm:

- Tiêm mũi 1 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên chưa từng tiêm bất kỳ loại vắc xin phòng COIVD-19 nào ( Riêng đối tượng trẻ em từ 12-17 tuổi chỉ tiêm vắc xin Pfizer theo đúng quy định của Bộ y tế).

- Tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 vắc xin đảm bảo đủ thời gian đói với từng loại vắc xin theo quy định của Bộ y tế.

- Tiêm bổ sung, liều nhắc cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã đủ điều kiện tiêm theo hướng dẫn của Bộ y tế.

* Địa điểm tiêm chủng:

+ Tại Trạm y tế phường Trần Phú - số 76 phố Tuy Hòa .

+ Thời gian: ngày 12/2/202.

* Giao Trạm y tế phường: Tổ chức tiêm chủng tại Trạm y tế cho các đối tượng cần thận trọng trong tiêm chủng qui định tại tiểu mục 2, mục II, Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; các đối tượng khác theo chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch phường .

 

* Hướng dẫn chi tiết trong thực hiện tiêm chủng :

+ Công tác tổ chức tiêm chủng: Thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải thực hiện nghiêm túc theo các quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Công văn 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Đồng thời phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định khác về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế và của tỉnh.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 1641
Trước & đúng hạn: 1636
Trễ hạn: 5
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:17/08/2022 12:10:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TRẦN PHÚ - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0988172466 - 0395745677

Email: ngatrung84@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0