GIÁO DỤC-Y TẾ
BCĐ phòng chống dịch COVID-19 phường tổ chức Tiêm vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty (Pfizertrên địa bàn phường Trần Phú.
05/11/2021 01:56:11

Căn cứ kế hoạch số 376/KH-BCĐ ngày 02/11/2021 của BCĐ phòng chống dịch bệnh CoVid-19 Thành phố Hải Dương về triển khai tiêm vắc xin phòng CoVid-19 Comirnaty ( Pfizer ) do Thành phố cấp.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Trần Phú đã xây dựng Kế hoạch số 42/KH-BCĐ ngày 02/11/2021 về việc Tiêm vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty (Pfizer) được phân bổ trên địa bàn phường.

 

* Chỉ định tiêm Tiêm: cho những người từ 18 tuổi trở lên, có chỉ định tiêm theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

* Đối tượng tiêm:

- Tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 vắc xin cùng loại hoặc đã tiêm vắc xin Moderna, đảm bảo khoảng cách thời gian giữa mũi 1 và mũi 2 (Pfizer từ 21 ngày, Moderna từ 28 ngày trở lên), không tiêm chủng cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 nhưng bị phản ứng nặng sau tiêm chủng.

- Tiêm mũi 1 cho những người chưa từng tiêm bất cứ loại Vắc xin phòng Covid-19 nào, ưu tiên các nội dung đối tượng được nêu trong Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của chính phủ ban hành Quy định tạm thời “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, đối tượng tiêm: Người từ 50 tuổi trở lên ( ưu tiên cho người 50 tuổi trở lên đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn phường, xã).

 

* Địa điểm tiêm chủng:

+ Tại Trạm y tế phường Trần Phú - số 76 phố Tuy Hòa .

+ Thời gian: Trong 3 ngày:3,4,5/11/2021.

* Giao Trạm y tế phường: Tổ chức tiêm chủng tại Trạm y tế cho các đối tượng cần thận trọng trong tiêm chủng qui định tại tiểu mục 2, mục II, Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; các đối tượng khác theo chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch phường .

 

* Hướng dẫn chi tiết trong thực hiện tiêm chủng :

+ Công tác tổ chức tiêm chủng: Thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải thực hiện nghiêm túc theo các quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Công văn 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Đồng thời phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định khác về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế và của tỉnh.

+ Công tác khám sàng lọc trước tiêm: Thực hiện theo Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

+ Đảm bảo an toàn tiêm chủng: thực hiện an toàn tiêm chủng theo quy định tại công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng.

 

* Yêu cầu các đối tượng được tiêm chủng cài đặt phần mềm “Smart Hải Dương” và cập nhật thông tin và “Sổ sức khỏe điện tử” trong phần mềm “Smart Hải Dương” trước khi đến tiêm mũi 2.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 1641
Trước & đúng hạn: 1636
Trễ hạn: 5
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:17/08/2022 11:14:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TRẦN PHÚ - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0988172466 - 0395745677

Email: ngatrung84@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0