LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND phường Trần Phú Tuần 3 (Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)
17/01/2022 03:34:36

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND phường Trần Phú Tuần 3 (Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)
Dưới đây là Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND phường Trần Phú. Văn phòng HĐND&UBND xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị công dân trên địa bàn được biết liên hệ công tác. Lịch làm việc có thể thay đổi do cấp trên triệu tập họp hoặc công việc đột xuất của địa phương.

Lãnh đạo

Thời gian

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Chủ tịch UBND

Ông Nguyễn Anh Tuấn

P. Chủ tịch UBND

Thứ Hai

17/01/2022

Sáng

Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

18/01/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thứ Tư

19/01/2022

Sáng

Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trực tiếp ra quân TTĐT

Chiều

Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

20/01/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thứ Sáu

21/01/2022

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chiều

Hội nghị Cán bô, công chức 2021

Hội nghị Cán bô, công chức 2021

Thứ Bẩy

22/01/2022

Sáng

Trực BCĐ phòng, chống dịch Covid

Trực BCĐ phòng, chống dịch Covid

Chiều

Trực BCĐ phòng, chống dịch Covid

Trực BCĐ phòng, chống dịch Covid

Chủ nhật

23/01/2022

Sáng

Trực BCĐ phòng, chống dịch Covid

Trực BCĐ phòng, chống dịch Covid

Chiều

Trực BCĐ phòng, chống dịch Covid

Trực BCĐ phòng, chống dịch Covid

Lưu ý: các nội dung công việc có thể thay đổi theo chỉ đạo của Tỉnh, huyện và yêu cầu thực tế của địa phương.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1093
Trước & đúng hạn: 1093
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 01:38:04)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TRẦN PHÚ - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0988172466 - 0395745677

Email: ngatrung84@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0