CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Ban Chấp hành Đảng bộ phường tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
11/03/2022 04:59:56

Ban Chấp hành Đảng bộ phường tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 18/02/2022 của Thành ủy Hải Dương. Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ; Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 18/02/2022 của Thành ủy Hải Dương về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng va hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và dự thảo Kế hoạch Đảng ủy phường.

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Bích - Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Trưởng, phó các ban Đảng; Trưởng các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị phường; Các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường

 
 

Tại hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trương Đảng khóa XIII. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường triển khai Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 18/02/2022 của Thành ủy Hải Dương và dự thảo Kế hoạch Đảng ủy phường.

 

Đảng ủy phường yêu cầu Ban chi ủy và các đồng chí Bí thư chi bộ quán triệt, triển khai trực tiếp tới toàn thể cán bộ, đảng viên; Ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền tới cán bộ, hội viên và nhân dân để Nghị quyết nhanh chóng đi vào đời sống. Ban Tuyên giáo, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Khối Dân vận, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, các chi bộ thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho các tập thể, cá nhân và các đồng chí cấp ủy viên trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch gắn với Quy định số 07-QĐi/TU ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Tỉnh ủy Hải Dương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 1179
Trước & đúng hạn: 1174
Trễ hạn: 5
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/07/2022 16:19:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TRẦN PHÚ - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0988172466 - 0395745677

Email: ngatrung84@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 8
Tất cả: 5,950