CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Ban Chấp hành Đảng bộ phường tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ
11/08/2022 08:56:50

Thực hiện Thông báo Kết luận số 485 TB/TU ngày 08/7/2022 của Thành ủy Hải Dương; Kế hoạch số 14-KH/ĐU, ngày 28/7/2022 của Đảng ủy phường về tăng cường thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TU, ngày 07/7/2017 của Tỉnh ủy Hải Dương về nâng cao chất lượng sinh hoạt ở cơ sở. Chiều ngày 09/8/2022, Đảng ủy phường tổ chức giao ban chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy phụ trách, theo dõi đảng bộ phường; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Các đồng chí Ủy viên Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường và các đồng chí được phân công ghi sổ Nghị quyết của chi bộ trực thuộc.

 

Tại hội nghị có nhiều ý kiến trao đổi, tham luận trực tiếp, theo đó, các đồng chí đã tập trung đánh giá thực trạng công tác sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ tại, vai trò lãnh đạo của đồng chí đứng đầu cấp ủy; phân tích, chỉ ra ưu điểm cũng như hạn chế trong việc tổ chức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đồng thời nêu giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt tại cấp ủy, chi bộ. Các đồng chí phát biểu ý kiến cũng tập trung thảo luận cụ thể các nội dung như: Làm thế nào để duy trì và tổ chức tốt, hiệu quả các buổi sinh hoạt định kỳ phù hợp với từng loại hình chi bộ? Cách làm sáng tạo của chi bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt? Làm thế nào để nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương? Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề như thế nào cho hiệu quả. Tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của chi bộ...

 
 
  

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị đồng thời quán triệt Thông báo số 485-TB/TU, ngày 08/7/2022 về kết luận kiểm tra quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 07/7/2017 của Tỉnh ủy Hải Dương về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở và kết luận Hội nghị: các cấp ủy, chi bộ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh và thành phố về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; Từng bước đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt theo hướng trọng tâm, phát huy dân chủ, trí tuệ, nâng cao tính phê bình, tự phê phù hợp với từng loại hình chi bộ; Cấp ủy, chi bộ chuẩn bị tốt, thống nhất nội dung cụ thể cho sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề; Các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ trực tiếp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường kỳ và dự họp chi bộ hàng tháng; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tham mưu bổ sung chương trình kiểm tra, giám sá về thực hiện nguyên tắc trong tổ chức sinh hoạt đảng của chi bộ trực thuộc cũng như giám sát việc chấp hành của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trong việc thực hiện Nghị quyết được phân công theo dõi, phụ trách tại chi bộ.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 654
Trước & đúng hạn: 654
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 23:37:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TRẦN PHÚ - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0988172466 - 0395745677

Email: ngatrung84@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0