LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND phường Trần Phú Tuần 49 (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021)
29/11/2021 12:00:00

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND phường Trần Phú Tuần 49 (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021)
Dưới đây là Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND phường Trần Phú. Văn phòng HĐND&UBND xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị công dân trên địa bàn được biết liên hệ công tác. Lịch làm việc có thể thay đổi do cấp trên triệu tập họp hoặc công việc đột xuất của địa phương.

Lãnh đạo

Thời gian

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Chủ tịch UBND

Ông Nguyễn Anh Tuấn

P. Chủ tịch UBND

Thứ Hai

29/11/2021

Sáng

Dự lớp tập huấn trực tuyến thực hiện Cải cách hành chính của Bộ Nội Vụ

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự lớp tập huấn trực tuyến thực hiện Cải cách hành chính của Bộ Nội Vụ

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

30/11/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thứ Tư

01/12/2021

Sáng

Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trực tiếp ra quân TTĐT

Chiều

Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

02/12/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thứ Sáu

03/12/2021

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Thứ Bẩy

04/12/2021

Sáng

Trực BCĐ phòng, chống dịch Covid

Trực BCĐ phòng, chống dịch Covid

Chiều

Trực BCĐ phòng, chống dịch Covid

Trực BCĐ phòng, chống dịch Covid

Chủ nhật

05/12/2021

Sáng

Trực BCĐ phòng, chống dịch Covid

Trực BCĐ phòng, chống dịch Covid

Chiều

Trực BCĐ phòng, chống dịch Covid

Trực BCĐ phòng, chống dịch Covid

Lưu ý: các nội dung công việc có thể thay đổi theo chỉ đạo của Tỉnh, huyện và yêu cầu thực tế của địa phương.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 1641
Trước & đúng hạn: 1636
Trễ hạn: 5
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:17/08/2022 11:08:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TRẦN PHÚ - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0988172466 - 0395745677

Email: ngatrung84@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0