Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
15/QĐ-UBND 15/03/2022 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phường Trần Phú năm 2022 Tải file Tải về
15/QĐ-UBND 15/03/2022 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phường Trần Phú năm 2022 Tải file Tải về
15/QĐ-UBND 15/03/2022 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phường Trần Phú năm 2022 Tải file Tải về
QĐ:08a/QĐ-UBND 19/01/2022 Về việc công bố công khai kết quả thực hiện ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2022 Ủy ban nhân dân phường Trần Phú Tải file Tải về
TB:05/TB-UBND 19/01/2022 V/v niêm yết công khai dự toán thu, chi năm 2021 và phân bổ ngân sách năm 2022 Tải file Tải về;
TB:05/TB-UBND 19/01/2022 V/v niêm yết công khai dự toán thu, chi năm 2021 và phân bổ ngân sách năm 2022 Tải file Tải về
31/12/2021 Báo cáo công khai dự toán ngân sách năm 2021 Tải file Tải về;
31/12/2021 Báo cáo công khai dự toán ngân sách năm 2021 Tải file Tải về
31/12/2021 Báo cáo công khai quyet toán ngân sách năm 2021 Tải file Tải về
31/12/2021 Báo cáo cong khai tình hình thu-chu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 Tải file Tải về
31/12/2021 Báo cáo cong khai keets quả tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng năm 2021 Tải file Tải về;Tải về;
31/12/2021 Báo cáo cong khai thu-chi ngân sách năm 2021 Tải file Tải về
31/12/2021 Báo cáo chương trình thuc hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 Tải file Tải về
31/12/2021 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 Tải file Tải về
31/12/2021 Quy chế quanr lý và sử dụng tài sản công năm 2021 Tải file Tải về
170/QĐ-UBND 12/11/2021 VV Bổ sung dự toán thu chi thường xuyên năm 2021 Tải file Tải về
169/QĐ-UBND 12/11/2021 VV Bổ sung dự toán thu chi thường xuyên năm 2021 Tải file Tải về
168/QĐ-UBND 12/11/2021 VV Bổ sung dự toán thu chi thường xuyên năm 2021 Tải file Tải về
166/QĐ-UBND 09/11/2021 VV Bổ sung dự toán thu chi thường xuyên năm 2021 Tải file Tải về;
166/QĐ-UBND 09/11/2021 VV Bổ sung dự toán thu chi thường xuyên năm 2021 Tải file Tải về
12345
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1093
Trước & đúng hạn: 1093
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 03:05:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TRẦN PHÚ - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số 10 Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0988172466 - 0395745677

Email: ngatrung84@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 192,587